Bảng giá

Monthly
Yearly 20% Off

Landing page

Trọn gói

3.000.000 đ
$ 199 / Yearly
Tính năng:
 • Thiết kế độc quyền đáp ứng Marketing
 • Nút kêu gọi hành động
 • Liên kết các kênh mạng xã hội
 • Chức năng nhắn tin trực tiếp
 • Tích hợp bộ công cụ Google
 • SEO On-Page cơ bản
 • Giao diện tương thích trên mọi thiết bị

Website doanh nghiệp

Trọn gói

8.000.000 đ
$ 299 / Yearly
Tính năng:
 • Trang cơ bản
 • Tích hợp bản đồ Google Maps
 • Chia sẻ mạng xã hội
 • Hệ thống CMS quản lý website
 • Cập nhật file sitemap.xml và robots.txt
 • SEO On-Page cơ bản
 • Giao diện tương thích trên mọi thiết bị
Phổ biến

Website bán hàng

Trọn gói

12.000.000 đ
$ 399 / Yearly
Tính năng:
 • Trang cơ bản
 • Trang bán hàng
 • Trang quản lý bán hàng
 • Bộ lọc sản phẩm
 • Tích hợp bộ công cụ Google
 • SEO On-Page cơ bản
 • Giao diện tương thích trên mọi thiết bị
Phổ biến